Máte dotaz? Volejte 603244226 nebo pište na dotazy@topgal.cz (Po-Pá 8 – 16 hod.)

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů – kontaktní formulář

 • Společnost TOPGAL a.s., se sídlem Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, IČ: 258 58 891, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2336 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává v rámci kontaktního formuláře následující osobní údaje:
  • e-mailová adresa
  • dotaz
  • IP adresa
 • E-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem zodpovězení dotazu, a to po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li právní předpis uchování komunikace po dobu delší, nebo nebude-li takové uchování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.
 • IP adresa bude zpracována za účelem prevence útoků na servery Správce a to po dobu 6 měsíců od posledního přístupu na webový portál Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel webhostingu, společnost WebSupport s.r.o., se sídlem Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928,
  • poskytovatel softwaru LiveAgent, společnost Quality Unit, LLC, 3616 Kirkwood Highway, Suite A #1130, Wilmington DE 19808
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
  • vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu Správce,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.


Livechat – informace o zpracování

 • TOPGAL a.s., se sídlem Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, IČ: 258 58 891, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2336 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává v rámci livechatu následující osobní údaje:
  • e-mailová adresa
  • dotaz
  • IP adresa
 • E-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem zodpovězení dotazu, a to po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v rámci live chatu, nepožaduje-li právní předpis uchování komunikace po dobu delší, nebo nebude-li takové uchování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.
  IP adresa bude zpracována za účelem prevence útoků na servery Správce a to po dobu 6 měsíců od posledního přístupu na webový portál Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel webhostingu, společnost WebSupport s.r.o., se sídlem Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928,
  • poskytovatel softwaru LiveAgent, společnost Quality Unit, LLC, 3616 Kirkwood Highway, Suite A #1130, Wilmington DE 19808
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.


Cookies – informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 • Správce osobních údajů, společnost TOPGAL a.s., se sídlem Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, IČ: 258 58 891, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2336, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek
  • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.
  • 1. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Cookies pro přizpůsobení a cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu gdpr@topgal.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • poskytovatelem služby Google Analytics, Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • poskytovatelem služby Sklik a Zboží.cz, provozované společností Seznam.cz, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČ: 26168685,
   • společnost RTB House s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov 130 00 Praha 3, IČ: 06868835
   • společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
  • Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
   • službou Google Analytics
   • službou Google AdWords
   • společností RTB House
   • společností Heureka Shopping s.r.o.
  • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vzít souhlas se zpracováním marketingových cookies zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.


Souhlas se zpracováním osobních údajů – e-mail marketing (newslettery)

 • Udělujete tímto souhlas společnosti TOPGAL a.s., se sídlem Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, IČ: 258 58 891, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2336 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala vaši e-mailovou adresu.
 • E-mailová adresa bude zpracována za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud jej neprodloužíte.
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Zpětvzetí souhlasu v důsledku zapříčiní smazání z databáze a zastavení zasílání obchodních sdělení.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Společnost MailChimp a.s., se sídlem The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA,
  • poskytovatel webhostingu, společnost WebSupport s.r.o., se sídlem Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928
  • poskytovatel informačního softwaru K2, společnost K2 atmitec s.r.o., se sídlem Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 427 67 717
  • poskytovatel IT supportu, společnost K2 atmitec Olomouc s.r.o., se sídlem Olomouc - Nová Ulice, Tř. Svornosti 542/20, PSČ 77 900, IČ: 278 48 027
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
aa