GDPR

Informace o zpracování osobních údajů – kontaktní formulář

 1. Společnost TOPGAL a.s., se sídlem Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, IČ: 258 58 891, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2336 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává v rámci kontaktního formuláře následující osobní údaje:
 • e-mailová adresa,
 • dotaz,
 • IP adresa.
 1. E-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem zodpovězení dotazu, a to po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li právní předpis uchování komunikace po dobu delší, nebo nebude-li takové uchování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

IP adresa bude zpracována za účelem prevence útoků na servery Správce a to po dobu 6 měsíců od posledního přístupu na webový portál Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Poskytovatel webhostingu, společnost WebSupport s.r.o., se sídlem Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928,
 3. poskytovatel softwaru LiveAgent, společnost Quality Unit, LLC, 3616 Kirkwood Highway, Suite A #1130, Wilmington DE 19808
 4. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
 • vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu Správce,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.


Livechat – informace o zpracování

 1. Společnost TOPGAL a.s., se sídlem Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, IČ: 258 58 891, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2336 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává v rámci livechatu následující osobní údaje:
 • e-mailová adresa
 • dotaz
 • IP adresa
 1. E-mailová adresa a dotaz budou zpracovány za účelem zodpovězení dotazu, a to po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v rámci live chatu, nepožaduje-li právní předpis uchování komunikace po dobu delší, nebo nebude-li takové uchování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

IP adresa bude zpracována za účelem prevence útoků na servery Správce a to po dobu 6 měsíců od posledního přístupu na webový portál Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Poskytovatel webhostingu, společnost WebSupport s.r.o., se sídlem Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928,
 3. poskytovatel softwaru LiveAgent, společnost Quality Unit, LLC, 3616 Kirkwood Highway, Suite A #1130, Wilmington DE 19808
 4. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.


Cookies – informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, společnost TOPGAL a.s., se sídlem Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, IČ: 258 58 891, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2336, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek
  • přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.
 2. 1. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Cookies pro přizpůsobení a cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
 3. 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu gdpr@topgal.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • poskytovatelem služby Google Analytics, Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • poskytovatelem služby Sklik a Zboží.cz, provozované společností Seznam.cz, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČ: 26168685,
  • společnost RTB House s.r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov 130 00 Praha 3, IČ: 06868835
  • společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
 6. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
  • službou Google Analytics:
  • službou Google AdWords:
  • společností RTB House:
  • společností Heureka Shopping s.r.o.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas se zpracováním marketingových cookies zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • yžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – e-mail marketing (newslettery)

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti TOPGAL a.s., se sídlem Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, IČ: 258 58 891, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2336 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala vaši e-mailovou adresu.
 2. E-mailová adresa bude zpracována za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud jej neprodloužíte.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Zpětvzetí souhlasu v důsledku zapříčiní smazání z databáze a zastavení zasílání obchodních sdělení.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  a. Společnost MailChimp a.s., se sídlem The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA,

  b. poskytovatel webhostingu, společnost WebSupport s.r.o., se sídlem Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928

  c. poskytovatel informačního softwaru K2, společnost K2 atmitec s.r.o., se sídlem Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 427 67 717

  d. poskytovatel IT supportu, společnost K2 atmitec Olomouc s.r.o., se sídlem Olomouc - Nová Ulice, Tř. Svornosti 542/20, PSČ 77 900, IČ: 278 48 027

  e. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  - vzít souhlas kdykoliv zpět,

  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  - na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

MenuProdukty

Topgal na Facebooku