Česká kvalita

Národní program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Tuto značku můžou používat pouze ti čeští výrobci, kteří opakovaně splní přísné podmínky kvality svých výrobků. Značka Topgal patří mezi ně.

Topgal je tak aktuálně jediná značka školních batohů v České republice, která se pyšní touto certifikací.
Co naše ocenění přinese vám?

Jistotu kvality zboží, snadnější orientaci v nabídce českých produktů a služeb. Jednoduše řečeno, certifikace Česká kvalita značí, že nekoupíte zajíce v pytli.


Co pro certifikaci Česká kvalita
musíme splňovat a mít?

Součástí programu Česká kvalita je značka ITC - certifikovaná kvalita, která označuje takové zboží, které projde přísnými texty nezávislé akreditované zkušebny – v našem případě jde o Institut pro testování a certifikaci, a.s., ve Zlíně. Ta potvrdí nezávadnost, bezpečnost a nadstandardní kvalitu výrobku.

Abychom značku ITC certifikovaná kvalita mohli používat,
musíme splňovat a mít:

Nadstandardní kvalitu výrobků

Prověrku akreditované zkušebny

Průběžné testy
kvality

Spokojené
zákazníky


Přísná porota testuje
vlastnosti i materiály našich batohů

Nezávislá akreditovaná zkušebna ve Zlíně
u našich batohů posuzuje:

Nosnost batohu
Hmotnost školních batohů
Odolnost vůči povětrnostním podmínkám
Použití retro-reflexních materiálů
Výztuhu zad
Délku, šíři a toleranci prodloužení nosných řemenů
Použité materiály a jejich pevnost, odolnost, odrazivost a voděodolnost

Následně se porovná stav batohu před a po testech – kontroloři posuzují vzhled, zachování funkčních vlastností a konstrukci zad a zipů.


Všechny testované školní batohy Topgal
prošly testy na výbornou!


Za kvalitou našich batohů si stojíme.
Vyberte pro vaše dítě školní batoh,
které bude s radostí nosit.