Máte dotaz? Volejte 603244226 nebo pište na dotazy@topgal.cz (Po-Pá 8 – 16 hod.)

Zásady zpracování osobních údajů

Jsme TOPGAL a.s., se sídlem Nádražní 2649/73, 785 01, IČ 258 58 891, jsme zapsaní u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2336.

Naše kontaktní údaje jsou:

V naší společnosti zpracováváme některé osobní údaje, o tomto zpracování se můžete dočíst v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře, e-mailu či jiného komunikačního online nástroje
 2. Pokud poptáváte naše produkty, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailu nebo jiného komunikačního kanálu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, případně telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

  Z jakého důvodu?
  Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně produktů a našich služeb.

  Na základě jakého právního důvodu?
  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy, případně čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – tzv. oprávněný zájem.

  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
  Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

 3. Zpracování osobních údajů v případě nákupu
 4. Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o vašem nákupu.

  Z jakého důvodu?
  Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám objednané produkty. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

  Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

  Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
  Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 5. Newslettery (obchodní sdělení)
 6. Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to, můžeme použít vaši e-mailovou adresu (a telefonní číslo) pro rozesílku našich novinek.

  Na základě jakého právního důvodu?
  V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

  V případě, že jste náš zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali.

  Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
  2 roky po udělení souhlasu nebo od poslední objednávky produktů či služeb. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: dotazy@topgal.cz.

 7. Dotazník spokojenosti od Heuréka
 8. Pro zařazení do programu Ověřeno zákazníky používáme nástroj společnosti Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, Praha 8 – Karlín, IČO 078 22 774. Pro ověření vaší spokojenosti s nákupem předáváme společnosti Heureka vaši e-mailovou adresu, pokud nám to v rámci nákupního procesu nezakážete.

  Na základě jakého právního důvodu?
  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – tzv. oprávněného zájmu.

  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
  Jedná se o jednorázové ověření. Proti němu můžete kdykoliv vznést tzv. námitku. Kontaktujte nás případně na e-mailové adrese dotazy@topgal.cz nebo na tel. č. + 603 244 226.

 9. Zaslání životopisu
 10. Pokud reagujete na naši otevřenou pracovní pozici a zasíláte nám životopis pro výběrové řízení, zpracováváme osobní údaje z tohoto životopisu a vaše kontaktní údaje pro účely výběrového řízení.

  Na základě jakého právního důvodu?
  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a spolupráci.

  Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
  Do ukončení výběrového řízení. Po jeho ukončení budeme osobní údaje dále zpracovávat pouze pokud se s vámi domluvíme na další spolupráci nebo nám k tomu dáte souhlas.

  II. KDO SE K DATŮM DOSTANE?

  Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to:

  • společnosti podílející se na expedici plateb
  • společnosti podílející se na expedici zboží
  • poskytovatel e-mailingové služby
  • IT a marketingoví specialist
  • poskytovatel webhostingu
  • poskytovatel fakturačního systému

  Vaše osobní údaje zůstávají na území Evropské unie.

  III. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese dotazy@topgal.cz nebo zavolejte na tel. čísle 603 244 226.

  V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

  V naší společnosti nedochází k profilování, ani automatizovanému rozhodování.

  Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

  Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.